Anasayfa / Duyurular / Taşeron Başvuru Sonuçları Tam Liste

Taşeron Başvuru Sonuçları Tam Liste

                                                             İLAN

              Çukurkuyu Belediye Başkanlığında hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinden, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 23. ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında İdare Şirketine işçi statüsünde geçmek üzere başvuruda bulananların durumu, tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen veya edilemeyen kişi listeleri aşağıda çıkarılmıştır. Başvuru sonuçlarına itirazlar 21/02/2018 tarihinde mesai bitimine (saat 17:00’ye) kadar kurumumuza yapılacaktır. 19/02/2018 tarihinde ilan olunur.

S.NO ADI SOYADI ÇALIŞTIĞI KURUM ÇALIŞTIĞI BİRİM İNCELEME SONUCU
1 ERKAN DAŞTAN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
2 EYÜP KESKİN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
3 EYÜP SULTAN YILDIZ ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
4 FERHAT ZENGİN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
5 FARUK KESKİN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
6 GÜNGÖR DAŞTAN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
7 İSA MERAL ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
8 MUHAMMET KAYA ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
9 MURAT MUTLU ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
10 SALİH MUTLU ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
11 SALİH YALÇIN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
12 TUNCAY KAYA ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
13 UĞUR DELİKANLIOĞLU ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ KABUL
14 BİLAL KESKİN ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ RED
15 CEVDET YILDIZ ÇUKURKUYU BEL. FEN İŞLERİ RED