Anasayfa / Duyurular / Taşeron Kadroya Geçiş Sınavı

Taşeron Kadroya Geçiş Sınavı

T.C.

ERZİNCAN İLİ

ÇUKURKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAYI    :  35018049.22118001/                                                                                  08/03/2018

KONU :   Sınavın Yapılma Şekli  ve Zamanı Hk.

 

RİYASET MAKAMINA

 

                  696 Sayılı KHK’da getirilen hüküm ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. madde gereği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin Belediye şirketine işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 ncü maddelerinin uygulamasına dair usul ve esaslar uyarınca 06/02/2018 tarihinde tespit komisyonunca müracaatları kabul edilen personel ilgili yönetmeliğin 14. Maddesi gereği (Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı) sınavın 09/03/2018 tarihinde saat 15:00’te görevlendirilen komisyon üyeleri huzurunda  uygulamalı olarak yapılmasını olurlarınıza arz ederim.

 

Hatice AKMAN

Muhasebeci V.

 

 

O L U R

…/03/2018

Adnan DELİKANLIOĞLU

Belediye Başkanı